Do posledního puntíku vyšperkovanou didaktickou pomůcku se jim podařilo vymyslet a poté zkonstruovat v areálu učeben určených pro praktickou výuku všech oborů, které je možné si na průmyslovce zvolit. 

Kreativitu  - schopnost vývoje technologií – řešení problému – logické myšlení – týmovou práci – schopnost prezentace a vysvětlování – to vše prokázali žáci celého teamu za pomoci svých vyučujících praktického vyučování při práci na náročném úkolu, který se podařilo dovést ke zdárnému konci, jenž byl náležitě oceněn v soutěži organizované  Krajským úřadem Ústeckého kraje „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“. Tým žáků třídy S4 pod vedením zkušených vyučujících představil svůj projekt v soutěži, ve které se umístili na 3. místě. 

Cílem celého projektu bylo nejen prokázat výše zmíněné dovednosti žáků, které by měly  být dnes prioritou technického vzdělávání, ale především jeho podpora, o kterou průmyslovka bezpochyby usiluje již téměř 150 let a která je právě v našem regionu velmi zapotřebí. Zdařilá pomůcka dokázala také chytrým způsobem poukázat na propojenost všech stěžejních oborů, jež se na škole vyučují – strojírenství, které se dnes již neobejde bez elektrotechniky, automatizace, natož bez moderních technologií, které představují technologie IT, 3D tisk,  CAM programování, CNC obrábění, svařování, ale projekt by se nedočkal svého úspěchu bez kvalitní schopnosti videoprezentace formou videospotu či tvorby finálního designu celého modelu. 

Dana Žižková - zástupce ředitele, Střední průmyslová a Vyšší odborná škola, Chomutov