F. J. Gerstner odjel po dokončení studia na chomutovském gymnáziu studovat do Prahy. Své studium v Praze zaměřil na matematiku, fyziku a astronomii. Mimo jiné tři roky pracoval na hvězdárně ve Vídni. Poté byl ředitelem vídeňské hvězdárny doporučen a stal se adjunktem na pražské hvězdárně u prof. Strnada.

Gerstnerovy výsledky v astronomii mu zjednaly vážnost a uznání v evropských vědeckých kruzích. V případě, že se nám podaří v Chomutově realizovat projekt malé veřejné hvězdárny, chceme ji pojmenovat po Františku Josefu Gerstnerovi. Chomutov by tak získal malý, ale velmi významný objekt, který by našemu městu důstojně připomínal jeho zásluhy v oboru astronomie. 

Na základě jeho návrhu byl v Praze zřízen polytechnický ústav, který je považován za předchůdce dnešního pražského ČVUT. Ve společnosti je F. J. Gerstner znám jako projektant koněspřežné trati z Českých Budějovic do rakouského Lince. Byla to první železniční trať ve střední Evropě. Stavbu realizoval jeho syn F .A. Gerstner. V celé délce byla železnice uvedena do provozu 1. srpna 1832.

Jaroslav Landa - Astronomická společnost Chomutov