Pobočka Březenecká se kvůli stavebním úpravám souvisejícím s rozšiřováním prostor knihovny otevře až 11. května. Do knihovny budou smět vstoupit pouze registrovaní čtenáři nebo ti, kteří se chtějí zaregistrovat. Bude možno pouze vracet a půjčovat si knihovní jednotky a provádět registrace a přeregistrace. Fungovat nebudou prezenční služby, přístup k internetu, skeneru a kopírování. Všechny výpůjčky, které čtenáři provedli před uzavřením knihovny, jsou automaticky prodloužené až do konce května. Galerie Špejchar a galerie Lurago se veřejnosti otevřou 11. května. Veškeré kulturní akce jsou až do konce června zrušené. Prozatím nebude obnovena ani vzdělávací činnost, kurzy a pohybové aktivity.

 

 Návštěvníci jsou povinni v prostorách knihovny nosit roušku a při vstupu do oddělení použít připravený dezinfekční prostředek na ruce. V jednotlivých odděleních je stanoven maximální počet návštěvníků ve stejném okamžiku na 10 a délka pobytu maximálně na 15 minut. U výpůjčních pultů bude povinnost dodržovat 2 m rozestupy. V dětském oddělení bude také uzavřen herní koutek. Vrácené knihovní jednotky budou deponovány 3 dny v karanténě a teprve poté bude možno si je znovu půjčit.

Výpůjční doba:

Kromě úterý je od 8:00 do 10:00 otevřeno pouze pro návštěvníky 65+

       beletrie, naučné odd.      dětské odd.     Březenecká      Oko

po             8 – 18                     10 – 18          8 – 18          14 – 17

út             12 – 18                    12 – 18 zavřeno          zavřeno

st               8 – 15                    10 – 15            8 – 15         9 – 12

čt               8 – 18                    10 – 18            8 – 18 zavřeno

pá              8 – 15                    10 – 15             8 – 15        14 – 17

so              zavřeno                  zavřeno              zavřeno        zavřeno

 

V případě dotazů se obracejte na:

oddělení beletrie, registrace – 474 619 341

oddělení naučné literatury – 474 619 342

oddělení dětské literatury – 474 619 343

pobočka Březenecká - 725 946 027

pobočka kino Oko - 607 393 451

vedoucí výpůjčních služeb pí Raková - 724 947 719

zástupkyně ředitele pí Jonášová - 602 972 066

vedoucí kultury pí Čermáková – 474 619 331, 724 947 714

vzdělávací programy pí Husáková - 474 619 336, 725 529 111

Lucie Hlivková - produkční a programový pracovník, Chomutovská knihovna