Nebyl to seznam pro víkendový nákup, ale kapaliny, u kterých jsme měřili pH. Latinsky pondus hydrogenia a česky vodíkový exponent, neboli číslo, kterým se vyjadřuje, zda kapalina reaguje kysele, nebo zásaditě. Voda má pH neutrální, hodnota je 7.

Všechny kapaliny, které mají hodnotu pod 7, jsou kyselé. Kapaliny s hodnotou nad 7 jsou zásadité. Všechny ingredience pro děti byly připravené, kromě piva, které nám dopoledne doporučila paní učitelka chemie. Protože se jednalo o výzkum a pivo bylo zajímavým artefaktem, zaběhl pan učitel před odpoledkou do prodejny s potravinami, koupil jedno pivo, které nám donesl. Pivo jsme však neochutnávali, pouze jsme mu změřili pH.

Měření začalo u hořkého čaje, pokračovalo přes sladký i slaný čaj, pepsi colu, pivo a ocet. A jaké byly výsledky? Podívali jsme se na náš zápis v tabletu, který jsme připojili k digitálnímu senzoru pH od firmy Pasco.

Jan Kužminski - učitel, ZŠ Kadaňská Chomutov