Protože se uzavírají školy, nebudou mít žáci čas udělat své výrobky, ani si nacvičit nějaká hezká představení, jak tomu vždy před Vánocemi bývalo. Dobrou zprávou je, že lidé se srdcem na dlani neztratí před nejkrásnějšími svátky roku možnost pomoci potřebným - jen jinak, než jsou zvyklí.

Otevřeme transparentní účet, na nějž budou moci posílat částku podle svých možností. Za takto získané peníze pak koupíme nemocným dětem nějakou tu specifickou pomůcku, kterou potřebují. Všem lidem dobré vůle děkujeme za pochopení a za vstřícnost, kterou každoročně projevují.

Město Jirkov