V češtině jsme vybarvovali čarodějnici s předponami, v matematice jsme počítali slovní úlohy o ježibabách a „míchali lektvary“. Největší zábavou ale byla „únikovka“.

Po rozdělení do čarodějnických skupinek jsme mohli začít pátrat po přísadách do lektvaru, který čarodějnice zašifrovala do 9 úkolů. Po jejich vyřešení jsme se lektvaru napili a podle malinové příchuti jsme zjistili, zdali jsme ho namíchali správně. Nejrychlejšími luštiteli byli Ondra, Filip, Vašík a Lucka. Odměnou nám byl perník od naší třídní čarodějky. V hudební výchově jsme si zazpívali, zatančili a zadováděli. Čarodějnický slet byl u konce a my se rozlétli do svých domovů.  

Šárka Kulvajtová - vrchní třídní čarodějka