Moc děkuji všem paním učitelkám za nádherná stanoviště a provozním zaměstnancům za maximální součinnost a pomoc během celého dne.

Ivana Vlčková
MŠ Chomutov