„Je nám líto, že musíme i v letošním roce, přistoupit k přísným opatřením v souvislosti se zápisy do prvních ročníků základních škol a škol mateřských. I přes to pevně věřím, že se budou děti do lavic a mateřinek těšit,“ řekl náměstek primátora Milan Märc.

Pro zápis dětí do prvních tříd základních škol, byl v tomto roce určen zákonný termín 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a pokud to bude možné, tak i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců. Podat žádost o přijetí k základnímu vzdělání lze zasláním do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Případně mohou zástupci dětí podat žádost online na webových stránkách jednotlivých škol. Pokud zaslání není možné, lze formulář o přijetí k povinné školní docházce osobně donést ve dnech 14. - 15. 4. 2021 do kanceláře školy. Formulář bude možné stáhnout na školních webových stránkách, nebo si jej bude možné vyzvednout v kanceláři školy.

Stejné podmínky platí pro přihlášení dětí do mateřských škol. „Mateřské školy, které jsou zřizované statutárním městem Chomutov, budou organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. A vítaným bude způsob podání přihlášky elektronicky, v krajním případě dle konkrétní situace osobně ve škole. Je potřeba, aby občané sledovali webové stránky škol, kde jsou informace průběžně aktualizovány,“ doplnil náměstek primátora Milan Märc. Zákonný termín pro podání přihlášek je od 3. do 14. května 2021 a od 10. do 14. května je možné osobní vyzvednutí formuláře. Pro podrobnější informace navštivte http://www.mscv.cz/

Veronika Říhová – mluvčí magistrátu města Chomutova