Společně to dáme. Pojďte do toho s námi… Kdo chce pomoci, je vítán. Nebo přineste prosím obnošená trička, ať máme na tkaničky do roušek. Návod na nasazení a upevnění našich roušek najdete na našem facebooku. Číslo na kapitána a krizového manažera Huye je 728 970 884. Volejte v případě poskytnutí materiálu či pokud chcete sami přispět svou prací a zasednout ke stroji…

Jacques Café a Nomi