V rámci komplexního čištění ulic budou k dispozici také velkoobjemové kontejnery. Veškeré potřebné informace ohledně Technických služeb města Chomutova a blokového čištění spolu s konkrétními termíny naleznete na webových stránkách www.tsmch.cz.

Radka Skočdopolová - Odbor vnějších vztahů, propagace města Chomutova