Zvenčí strohý pozdně barokní kostel překvapí svou krásnou akustikou a autentickou atmosférou. Delikátní ornamenty modelu varhan na empoře, kontrastující s dosud nezrekonstruovanými prvky kostela, se stanou příslibem budoucích událostí.

Léto zde bude probíhat ve znamení výstavy obrazů chomutovské malířky Mirky Beranové a příprav na čtvrtý ročník mezinárodního festivalu staré hudby Květnovské hudební slavnosti, které vyvrcholí zahajovacím koncertem v pátek 25. srpna právě v kostele svatého archanděla Michaela v Blatně. Festival oslaví hudbu nejen prostřednictvím novodobých premiér se špičkovými hudebníky, ale také malbou přímo před očima diváků, mistrovskými kursy zpěvu nebo notovou edicí zcela neznámých písní českého skladatele Johanna Josepha Röslera.

Děti z MŠ Abeceda Blatenská Chomutov na návštěvě Porcelánky Thun v Klášterci nad Ohří
Návštěva porcelánky v Klášterci se dětem z chomutovské MŠ Abeceda moc líbila

Noc kostelů také symbolicky zahájí veřejnou sbírku obce Blatno na plnou rekonstrukci varhan a jejich návrat domů. Varhany od významného loketského stavitele Ignaze Schmidta byly v roce 2022 takřka zázračně nalezeny v Drážďanech u vynikajícího varhanáře Christiana Wegscheidera. Částečně zrekonstruovaný nástroj pak obec Blatno v témže roce odkoupila a nyní postupně připravuje jejich návrat.

Díky podpoře Ústeckého kraje začne již letos v srpnu rekonstrukce fasády kostela. „Když obec kostel v roce 2013 směnou získala, nikdo netušil, že zdejší původní varhany ještě existují,“ vypráví starostka obce Blatno Iveta Rabasová Houfová. „Kostel jsme chtěli přetvořit v kulturní a společenské centrum zdejšího dění. V roce 2019 jsme začali pořádat Květnovské hudební slavnosti a v létě 2021 se v blatenském kostele poprvé konal jeden z festivalových koncertů. Když jsme se pak o několik měsíců později dozvěděli o původních varhanách, bylo to neuvěřitelné.“

Věří, že znějící varhany budou bohatou, trvalou radostí i odměnou pro místní obyvatele i návštěvníky.

(ih)