Třídu jsme si vyzdobili rampouchy s vločkami a nemohli se dočkat odpoledne. Diváků bylo tolik, že někteří museli i stát. Konečně jsme mohli začít. V kostýmech kosmonautů, které jsme si připravili, nám to ohromně slušelo. Zpívali jsme zimní písničky, recitovali básničky a také tančili kvapík.

V našem představení nechyběla ani pohádka Řípa velká jako Říp, ve které jsme k překvapení všech, tahali řípy dvě.

Besídka se rodičům líbila a my jsme jim opět ukázali, jací jsme šikulkové. Odměnou nám byl nejen potlesk, ale i výborné cukrovíčko, které napekly naše maminky. Děkuji všem za příjemné předvánoční odpoledne.

Šárka Kulvajtová,
třídní učitelka 2.A, ZŠ Kadaňská Chomutov