Autor se sběru a zpracování historických pramenů pocházejících ze Státního oblastního archivu Litoměřice – pracoviště Most a sbírek OMG DNT věnoval zhruba tři roky. Kolekci doplnil cennými kousky z vlastní sbírky důlních map. Nejstarší pocházejí ze druhé poloviny 19. století. Historické mapy doplňují další dobově graficky zpracované řezy uhelných ložisek, mapy důlních měr či profily vrtů v uhelné sloji. Vitální Miroslav Klvaňa, někdejší hlavní důlní měřič DNT, i v důchodovém věku se svým týmem pravidelně vydává oblíbené Ročenky DNT. U příležitosti nedávného jubilea vydal publikaci Sto let DNT. Byl spoluautorem knihy Důlní měřiči a geologové a publikoval řadu odborných článků. Publikaci vydaly Severočeské doly a.s. Doly Nástup Tušimice.

(luk)