Celé dva dny před oslavou jsme si povídali o těch, kteří tu s námi už nejsou, ať to byli naši milovaní členové rodiny nebo zvířátka. Vzpomínali jsme na to, co všechno uměli, proč jsme je měli rádi, jaká legrace s nimi byla, i na to, co všechno nás kdysi naučili. Sem tam ještě někde ukápla při vzpomínce slzička, ale jakmile jsme ve středu zahájili náš mejdan, bylo po smutku.

Po úvodní promenádě a vyhlášení nejhezčích masek se děti s vervou pustily do soutěží jako byl např. skok přes švihadlo, přetahování lanem, překážková dráha atd. Když vyzkoušely všechna stanoviště, vrhly se do víru diskotéky. A když se do řádění pustí více než stovka strašidel, tak se škola téměř otřásá v základech. Ale nakonec jsme všechno společně zvládli bez újmy na zdraví, dokonce i tělocvična zůstala po našem strašidelném reji celá a my jsme se rozdovádění, unavení, ale vyřádění a spokojení rozešli do svých tříd.

Kamila Šišková - vychovatelka ŠD, ZŠ Kadaňská Chomutov