A začínáme mateřskými školami:
V 1. MŠ Na Borku je v plánu oprava sociálních zařízení v pavilonu „B“, předpokládané náklady činí 1,2 miliónu korun.
V 7. MŠ ve Smetanových sadech se počítá s opravou střechy na hospodářském pavilonu za 500 tisíc korun.

Co se týče základních škol, ZŠ Budovatelů se dočká výměny osvětlení v deseti třídách za 700 tisíc korun. V ZŠ Studentská se plánuje oprava sociálních zařízení u tělocvičen za 1,5 miliónu korun.

ZŠ Nerudova čeká výměna rozvodů ústředního topení včetně topných těles (3. etapa) v hodnotě 1,4 miliónu. V ZŠ Krušnohorská se počítá s výměnou osvětlení v učebnách za 500 tisíc korun.

Město Jirkov