Cílem bylo obejít hranice České republiky, které jsou dlouhé, počítáme-li  průměrný krok 65cm, 3 523 077 kroků. To se povedlo hned několika třídám, přesněji 8. Které třídy to konkrétně jsou, zjistíte na konci článku v tabulce. Všech 8 tříd postoupilo do slosování o 3 zajímavé ceny.

Děkuji všem zapojeným dětem a třídním učitelům, kteří hnali svá dítka kupředu! Jsem ráda, že jste do toho šli a že vás to bavilo!

Výsledky:

4.A - 4 016 917 kroků - 2610,7 km
5.B - 4 487 481 kroků - 2916,9 km
6.A - 4 272 209 kroků - 2776,5 km
7.A - 3 918 142 kroků - 2546,8 km
7.B - 3 861 519 kroků - 2510 km
7.C - 6 244 391 kroků - 4059 km
8.A - 4 597 305 kroků - 2988,6 km
8.B - 4 075 180 kroků - 2649,1 km

Sportu zdar!

Martina Falešníková - učitelka Tv, ZŠ Kadaňská Chomutov