Naším úkolem je výchovně vzdělávat děti v době mimo vyučování. Snažíme se jim zpestřit tento čas zábavnou a pestrou formou. Vyrábíme, kreslíme, malujeme, hrajeme hry, skotačíme na sněhu, procházíme se, besedujeme, učíme se správnému stolování a děláme spoustu jiných zajímavých aktivit.

Tím u dětí rozvíjíme a posilujeme jejich utajené schopnosti, praktické dovednosti, kreativitu, motoriku a hravost. Utužujeme mezi nimi přátelství a vzájemnou spolupráci. Školní družina totiž není jen o hlídání dětí, než si pro ně přijdou jejich rodiče. Nejhezčí odměnou pro paní vychovatelky je, když se děti do školní družiny těší a rády se tam vracejí. Podle naplněnosti našich jednotlivých oddělení je vidět, že zájem o naší školní družinu neklesá.

Renáta Dudová - vedoucí vychovatelka ZŠ na Kadaňské