V recepci samotné expozice se nás ujala paní průvodkyně, která nás nejdříve seznámila s historií podniku a poté jsme vyrazili přes firemní vzorkovnu až do vlastního výrobního procesu porcelánu.

Nejvíce se nám líbila porcelánová školička, kde jsme si mohli vyzkoušet práci dekoratérů porcelánu a sami si mohli ozdobit porcelánový výrobek, který nám dlouho bude připomínat naši návštěvu. Bylo fajn podívat se za zdi starobylé fabriky.

Monika Křížková - třídní učitelka 5. B, ZŠ Kadaňská Chomutov