Všechny tyto zkušenosti se nám staly inspirací pro vznik krásných obrázků. Některé byly spojeny i s pokusem s vodou. Kouzlem ztratit viry a bakterie z rukou na obrázku ovládají jen naši třeťáci! Právem si tedy děti vysloužily být mezi třemi nejlepšími! Odměnou jim byly diplomy, drobné ceny, ale i návštěva zástupkyň SZÚ, které přijely do naší školy s bohatým programem. Zde si děti opět nacvičily správné mytí rukou. Kontrolou pod UV lampou si ověřily, zda si ruce umyly správně.

Dalším pokusem zase zjišťovaly, jak daleko umíme „kýchnout“. Jako správní detektivové se speciální baterkou hledaly pouhým okem neviditelnou špínu kolem nás. V druhé části programu děti čekalo krásné loutkové představení k prevenci proti kouření. Na vlastní oči viděly, jak vypadá dehet a co může kuřákovi v těle způsobit. Také je překvapila krásně kvetoucí rostlinka tabáku, jejíž listy se usuší a pak v cigaretách kouří. Závěr programu patřil hře s kostkou a úkoly, ale i scénkám, při kterých se samotné děti staly herci a vyzkoušely si, jak mají odmítnout cigaretu. Všichni jsme se shodli na tom, že kouření není vůbec dobré. Škodí kuřákům samotným i lidem v jejich okolí.

Program se dětem velmi líbil. Byly pochváleny i za to, že jako jedny z mála věděly, jak se mají správně zakrýt ústa při kýchání! Tak „hepčí“ a na zdraví všem!

Za žáčky ze 3.B třídní učitelka Tereza Vosáhlová