Již v pondělí jsme besedovali s paní Petrou z Ekokomu o třídění odpadu a dnes jsme si povídali o tom, proč se svátek slaví a jaká katastrofa se s tímto datem pojí. Zopakovali jsme si, co je důležité pro život na Zemi, jak se máme o naši planetu starat, jak se k ní chovat, ale také, co jí naopak neprospívá. Také jsme si zahráli „únikovku“, ve které bylo cílem najít pitnou vodu na ostrově. Rozděleni do skupin jsme postupně získali 3 indicie. Pomocí těchto indicií jsme pak označili nalezené místo s pitnou vodou. Ukázali jsme si, jak vyrobit jednoduché pítko pro ptáčky. A už se těšíme, jaké druhy ptáků u nich zachytíme. Poslední naší aktivitou byla kresba planety Země s názvem „Tak ano, tak ne“.

3. A a paní učitelka Šárka Kulvajtová