Sobotní farmářské trhy v Kadani
Kdy: Sobota 9. října od 8.00 hodin
Kde: Mírové náměstí v Kadani
Přijďte si nakoupit regionální potraviny přímo od místních farmářů. K poslechu zahraje kadaňská kapela Rytmus. Trhy budou probíhat od 8 do 12 hodin.

Ženský komorní sbor – Slavnostní koncert
Kdy: Sobota 9. října od 18.00 hodin
Kde: Zámek Červený Hrádek
Ženský komorní sbor Jirkov s radostí zahájil své pravidelné zkoušky. ŽKS v tomto roce slaví úžasné výročí – 50 let svého trvání. Sbor založil v roce 1971 čestný občan města Jirkova Jaroslav Cyrus, jehož 100. výročí narozenin si letos připomínáme. Mnozí si jistě vzpomenou na tradici jarních koncertů, na každoroční krásné koncerty vánoční, spoluvystupování s „Fontánou" Pavla Cyruse nebo koncerty s našimi slovinskými přáteli. A co teprve premiérová úspěšná hra „Dívčí válka“ v květnu 2018 na Červeném Hrádku. Rádi bychom vás pozvali na slavnostní koncert s hostem Gaudium Praha na zámek Červený Hrádek, který se uskuteční v sobotu 9. října od 18 hodin.

Běh zámeckým parkem
Kdy: Neděle 10. října od 10.00 hodin
Kde: Zámecký park v Klášterci nad Ohří
Další běžecké závody jsou otevřené pro všechny věkové kategorie. Pořádá je Atletický oddíl TJ Klášterec nad Ohří v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří. Připraveno je velké množství různých tras od mrňat v kočárku až po veteránské kategorie. Připraven bude i doprovodný program s atletikou pro děti. Start je v neděli 10. října od 10.00 hodin. Startovné na místě 100 Kč.

Výlet: Za mistry staviteli
Kdy: Sobota 9. října od 8.15 hodin
Kde: Sraz na autobusovém nádraží v 8.15 hodin
Muzeobus Městského muzea v Kadani v sobotu 9. října vyrazí na výlet do Plas, 600 let poté, co místní cisterciácký klášter navštívili husité. Bude prohlídka mimořádné barokní stavby architekta Jana Blažeje Aichel - Santiniho, který v hlubokém údolí říčky Střely navrhl a vybudoval pro opata Evžena Tyttla budovy, které stojí na dubových roštech. Po obědě v klášterním pivovarské restauraci, nebo jiné z místních restaurací, se výprava přesune do Muzea stavitelství, které je nově vybudováno v bývalém Plaském pivovaru. Cestou zpátky bude zastávka u nejstarší církevní stavby v kraji: románského kostela sv. Mikuláše v Potvorově. Cena výletu je 660/590 Kč.

Eduard Bárta: Obrázky s příběhem
Kdy: Pátek 8. října od 17.00 hodin
Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří
Výstava Eduarda Bárty ponese název Obrázky s příběhem a kromě originálů i prodejních kopií si budou moci návštěvníci zakoupit také pohledy. Vernisáž výstavy se uskuteční 8. října tradičně v 17.00 hodin a potrvá do 5. listopadu. Malíř Eduard Bárta se svými obrázky snaží zachytit krásu převážně české krajiny, s malým okénkem do minulosti. Dobu, vlastně ještě nedávnou, kdy zemi neobývala auta, komíny továren a různé stožáry a vysílače. Lidé tehdy více žili v souladu s přírodou, v úctě k ní a jejich chalupy, mlýny, kostely, kapličky, hrady či zámky její krásu citlivě doplňovaly a zvýrazňovaly. „Všude ale k tomu potřebuju mít lidský, člověčí příběh,“ říká autor obrázků.

Společná výstava obrazů
Kdy: Do 28. listopadu
Kde: Čajovna Zen v Jirkově
Spolek čajovny Zen zve na společnou výstavu obrazů Jany Sádrikové a Jany Plaštiakové. Výstavu otevřela středeční vernisáž. Expozice bude přístupná až do 28. listopadu.

Hrdinové doby covidové
Kdy: Do 17 listopadu
Kde: Galerie Jirkov
V Galerii Jirkov začala v pátek 1. října slavnostní vernisáží výstava v rámci projektu „Hrdinové doby covidové“, který vznikal mnoho měsíců po celém Ústeckém kraji. Do projektu se zapojilo mnoho subjektů nejen z IZS, nemocnic, domovů pro seniory, škol ale i supermarketů, ve kterých je mnoho zaměstnanců svým způsobem také v první linii. Výstava je poděkováním všem, kteří pomohli překonat jedno z nejtěžších období naší novodobé historie. Součástí výstavy je i výzva „Daruj roušku“,  jejímž smyslem je velké srdce sešité z látkových roušek z celé republiky. Šití roušek se stalo symbolem pomoci při první vlně.

100 retrospektiva Vladimíra Šavela
Kdy: Do 13. října
Kde: Galerie Špejchar v Chomutově
V úterý 7. září začala v Galerii Špejchar v Chomutově výstava 100 retrospektiva, která představuje tvorbu akademického malíře a grafika Vladimíra Šavla (14. listopadu 1921 v Kopistech – 4. srpna 2006 v Teplicích). Svým základním uměleckým školením byl Vladimír Šavel grafik. Po studiu na Státní keramické škole v Praze byl jako sedmnáctiletý mimořádný talent přijat bez maturity na ministerskou výjimku na Akademii výtvarných umění v Praze do grafické speciálky prof. T. F. Šimona, svá studia pak mohl dokončit až po okupaci v ateliéru prof. Vladimíra Silovského. Jako rodák z Kopist na Mostecku si odtud odnesl trvalý vztah ke zdejší důlní a průmyslové krajině. Jeho dílo je ale tematicky daleko širší.

Prohlídky vápenky do konce října
Kdy: Do konce měsíce října
Kde: Vápenka v Háji u Loučné pod Klínovcem
Prohlídky Vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem trvají do konce měsíce října. Rezervace na webu www.montanregion.cz nebo je možná také na tel. čísle +420 702 007 900.

Františkánský klášter v Kadani
Kdy: Od čtvrtka do neděle vždy od 10.00 do 17.00 hodin
Kde: Františkánský klášter v Kadani
Františkánský klášter v Kadani je nyní otevřen celoročně, a to od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin.  Františkánský klášter vznikl na konci 15. století na místě původní poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků za výrazného přispění rodu Vitzthumů a Hasištejnů z Lobkowicz. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, který byl hejtmanem města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. V podpoře kláštera pokračoval i jeho syn Jaroslav. Presbytář kostela byl vymalován malířem ze školy Lucase Cranacha staršího a některé prostory zvláštního významu byly opatřeny sklípkovou klenbou. Po roce 1989 byl klášter navrácen františkánům, kteří jej předali Biskupství litoměřickému a to jej na 50 let pronajalo městu Kadani s výjimkou kostela, který slouží kadaňské římskokatolické farnosti. V prostorách původního kláštera bylo obnoveno Městské muzeum v Kadani, které zde připomíná jak dějiny města, tak především dějiny a odkaz samotného kláštera. V budově noviciátu má své sídlo Základní umělecká škola. Kostel byl v roce 1995 znovu vysvěcen a do kláštera se tak vrátil duchovní život. Mše svatá se zde slouží každou poslední sobotu v měsíci.

Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově
Kdy: Do 31. října
Kde: Vstup po značené trase z Černovické ulice v Chomutově
Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu Chomutov ve století páry, která byla připravena při příležitosti oslav výročí 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku. K vidění je na 100 kolejových vozidel, bude v roce 2021 otevřen od pátku 4. června a v červenci a srpnu se mohou návštěvníci těšit na rozšířenou otevírací dobu.

Industriální cyklostezka u Kadaně
Kdy: Kdykoli ve volním čase
Kde: Z Kadaně do Černovic
Výhledy do uhelného velkolomu, průjezd kolem elektrárny i klidná zákoutí rekultivované krajiny – takové zážitky nabízí netradiční industriální cyklostezka na Kadaňsku. Třináctikilometrová trasa z Kadaně do Černovic s perfektním povrchem a mírným převýšením je vhodná i pro rodiny s dětmi. Ukazuje přitom možnosti proměny krajiny po těžbě uhlí i zajímavá technická řešení. Ideálním startovním místem na cyklostezku značenou číslem 3115 jsou kadaňské Rooseveltovy sady se spoustou sportovních a rekreačních příležitostí. 

Na zaniklý hrad Najštejn
Kdy: Po celý rok
Kde: Nad údolní nádrží Jirkov
Skromné pozůstatky hradu Najštejn jsou na vysokém skalním ostrohu nad údolní nádrží Jirkov. Hrad byl pravděpodobně založen v polovině 13. století Jindřichem z Alamsdorfu, majitelem nedalekého panství Březenec. Již ve 14. století byl hrad opuštěn. Jádro tvořila nevelká oválná plošina s menší budovou. Okolo plošiny je příkop a val. K zaniklému hradu se nejlépe dostaneme z autobusové zastávky Blatno – Květnov, odkud vede polní a pak lesní cesta. Ta ale není na mapě KČT zakreslena.

Někdejší Hrádek Hausberg
Kdy: Celoročně přístupné
Kde: Zámecký vrch nad Bezručovým údolím
Nepatrné náznaky terénních valů vybíhají do Bezručova údolí nad Chomutovem u Hrádečné. Bergrutsch je zastaralý pomístní název polohy. Lze usuzovat, že se jednalo o opevnění spjaté s důležitou dálkovou komunikací vedoucí z Chomutova přes Blatno do Saska. Celková podoba lokality ukazuje na středověký původ. S vazbou na dálkovou komunikaci to mohl být kontrolní bod na této cestě. Bohužel se nedochovaly žádné písemné zmínky. Do literatury lokalitu uvedl Jaroslav Pachner a navrhl ji označovat jako Hausberk II. Nebyly zde nalezeny žádné archeologické nálezy. Nejsou zde žádné pozůstatky staveb či jiných objektů. Podle terénních náznaků šlo nejspíše o nedostavěné jednodílné opevnění, které na východní straně vymezuje příkop, před nímž je val. Další mělký příkop odděluje vlastní ukončení ostrožny. Je zde také prohlubeň, vysekaná do rulové skály, dnes zpola zasypaná. Nejsnadnější přístup je z Chomutova po modré turistické značce.

Helenčiny vodopády u Svahové
Kdy: Po celý rok
Kde: Kousek od rozcestí u obce Svahová
Budete-li hledat na mapě Helenčiny vodopády, zaměřte se na oblast nad Jirkovem u Svahové. Krásný přírodní úkaz na potoku Lužec se nachází kousek od rozcestí. Prochází tudy také cyklostezka. Asi 20 m před dřevěným mostkem stačí sejít na vyšlapanou pěšinku, která vás tam dovede. Vodopád má zhruba 4 metry a pod ním jsou ještě menší peřeje. Na jednom z umělých přívodů z Kachního rybníka je těsně pod silnicí ze Svahové do Malého Háje umělý, přibližně 3 metry vysoký vodopád. Nejhezčí jsou Helenčiny vodopády především na podzim, nebo i v létě, kdy nabízejí příjemné osvěžení.

Eduardova skála u Malého Háje
Kdy: Přístupná je celoročně
Kde: U obce Malý Háj v Krušných horách
Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě je Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny. Na západě jsou jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu pak osada Lesná.

Zřícenina hradu Perštejn
Kdy: Po celý rok
Kde: Nad obcí Perštejn
Rozsáhlá zřícena hradu je ukrytá v zalesněném skalním ostrohu přibližně jeden kilometr nad obcí Perštejn na svazích Krušných hor. Hrad není odnikud vidět, z obce k němu vede modrá turistická značka. Pozůstatky hradu jsou roztroušeny na rozsáhlém území na vrcholu kopce. Hrad byl založen někdy ve druhé polovině 13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí, že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, v úvahu připadají ale také páni ze Šumburku.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci
Kdy: Přístupná celoročně
Kde: V Klášterci nad Ohří
V Klášterci nad Ohří je stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město.

Zřícenina hradu Šumburk
Kdy: Přístupná celoročně
Kde: Nad řekou Ohře, kousek za Kláštercem nad Ohří 
Zřícenina hradu Šumburk se tyčí nad řekou Ohří kousek za Kláštercem nad Ohří, směrem k Ostrovu nad Ohří. Je dobře viditelná ze silnice Chomutov - Karlovy Vary i ze samotného Klášterce nad Ohří. Nabízí vyhlídku na Krušné i Doupovské hory. Mohutný hrad pochází z první poloviny 15. století a jméno nese podle zakladatele Viléma ze Šumburka. Z areálu lázní Evženie v Klášterci vede cesta k němu podél řeky po červené turistické značce. Cesta asi po třech kilometrech turisty dovede přes rekreační obec Kotvina k rozcestí Šumná. Odtud už vede dvoukilometrové stoupání po žluté značce ke zřícenině hradu.

Zřícenina tvrze Pětipsy
Kdy: Celoročně, zámek je ale uzavřen a oplocen
Kde: Na západním okraji obce Pětipsy 
Zřícenina tvrze, později přestavěné na zámek, nedaleko Nechranické přehrady je upomínkou na rod Pětipeských z Chýš a Egerberga. Chátrající stavba vodní tvrze dnes už nabízí jen obvodové zdi. Zámecký areál má nyní občanské sdružení Via Levamente, které se pokouší o jeho záchranu. Zámek je však uzavřen a oplocen s výstrahou, že se jedná o chráněnou památku a vstup je zakázán. Dvůr je však otevřen. Jeho stav je velmi špatný a patrné jsou dnes spíš pozůstatky původní tvrze. Pozůstatky tvrze leží na západním okraji obce Pětipsy. Najdete je mezi centrem obce a železniční zastávkou Doupovské dráhy.

Rozhledna Maják u Strupčic
Kdy: Přístupná celoročně
Kde: Nad obcí Strupčice
Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Rozhledna na svatém Vrchu
Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná
Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní 
Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov
Kdy: Po celý rok
Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné 
Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.