Tříkrálová sbírka v horách
Kdy: Sobota 8. ledna od 13.00 do 16.00 hodin
První akcí letošního roku v horském areálu Lesná v Krušných horách bude Krušnohorská tříkrálová nadílka. Koná se v sobotu 8. ledna od 13.00 do 16.00 hodin v Hrázděném domě. Návštěvníky přivítá betlém v životní velikosti, příběh Svaté rodiny, pečení chleba, výroba postaviček Tří králů a koruny a také tradiční odstrojování vánočního stromku.

Klášterecká kometa
Kdy: Čtvrtek 6. ledna od 18.00 hodin
Kde: U obchodního střediska Centrum
Tradiční Klášterecká kometa, akce která byla i s průvodem lidí zaznamenána do České knihy rekordů, se koná tento čtvrtek 6. ledna, tedy na Tři krále. Od kláštereckého obchodního střediska Centrum odletí v 18.00 hodin. Vezměte děti, sebe, lampiony, baterky, lucerničky, čelovky a pojďte rozzářit. Až Kometa doletí do kostela Nejsvětější Trojice, můžete zhlédnout i příběh v podání divadla The Brokes z místního gymnázia a střední odborné školy. 

Tříkrálové setkání v Kadani
Kdy: Čtvrtek 6. ledna od 15.00 do 17.00 hodin
Kde: Náměstí v Kadani
Ve čtvrtek 6. ledna se na náměstí v Kadani koná v rámci sbírky Tříkrálové setkání. Proběhne od 15.00 do 17.00 hodin. Navštívit můžete starostenský stánek se svařákem a čajem, uslyšíte varhanní koncert a Divadlo Navenek předvede Klanění králů. Od 17.15 hodin začíná Tříkrálová mše v kostele Povýšení svatého Kříže.

Husitské bitvy – přednáška a živý obraz
Kdy: Pátek 7. ledna od 18.00 a sobota 8. ledna od 15.00 hodin
Kde: Františkánský klášter v Kadani
Františkánský klášter v Kadani odstartuje rok 2022 připomínkami husitských válek, konkrétně připomene dvě nevydařené křižácké výpravy proti husitům před 600 lety. Nejprve v pátek 7. ledna přednáškou historika Jiřího Šlajsny od 18.00 hodin v refektáři kláštera. V sobotu 8. ledna pak živý obraz připomene další dějství, kdy na naše území vtrhla na podzim 1421 od východu armáda císaře Zikmunda. Živý obraz, představují bitvu u Kutné hory z 6. ledna 1422, kdy husité donutili Zikmundovu armádu k útěku, začíná v zahradě kláštera v 15.00 hodin.

Akty Milana Pecha v galerii Kryt
Kdy: Do 31. ledna
Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří
V Galerii Kryt v Klášterci nad Ohří začíná v pátek 7. ledna výstava fotografií Milana Pecha Připraven na KRYTiku. Vernisáž začíná v 17.00 hodin a doprovodí ji houslový koncert. Otevřena bude do konce ledna.

Kulturní centrum v Klášterci startuje
Kdy: Sobota 8. ledna od 19.00 hodin
Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří
O víkendu se v Klášterci nad Ohří otevře rekonstruovaný kulturní dům. Slavnostní program se koná v sobotu 8. ledna od 19.00 hodin, ale již odpoledne od 14.00 hodin můžete přijít na komentované prohlídky nového centra. Další program s oslavou 65. výročí založení klášterecké ZUŠ se chystá na neděli 9. ledna od 14.30 hodin.

Velká fotografická soutěž 2022
Kdy: Od ledna do 31. srpna
Kde: Krušné hory na české i německé straně
Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Lidé odvedle aneb neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem
Kdy: Do 21. ledna
Kde: Galerie Lurago v Chomutově
Už jen do 21. ledna bude možné v galerii Lurago navštívit interaktivně edukativní výstavu Lidé odvedle, jež seznamuje s každodenním životem lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením, a spíše než prohlídku nabízí jedinečný zážitek ze světa plného překážek. Prožitá zkušenost návštěvníkům přiblíží, jak s postiženými komunikovat, vzájemně se obohacovat a jak si smysluplně pomáhat. Výstavou vás provedou odborní edukátoři. Metodické materiály jsou volně ke stažení na webové adrese www.lideodvedle.cz/metodiky/.

Václav Černý – Průniky forem
Kdy: Do 28. ledna
Kde: Galerie Špejchar v Chomutově
Do 28. ledna je v galerii Špejchar k zhlédnutí expozice obrazů a soch Václava Černého Průniky forem. Akademický malíř Václav Černý vystudoval obor malba a mozaika a před rokem 1989 se umělecky realizoval především v architektuře. Po sametové revoluci vedl ateliér malby v Sárksu, kde působil do roku 2009. Jeho díla byla vystavována v Německu, Irsku či Anglii.

Vycházka do Bezručova údolí
Kdy: Kdykoliv
Kde: Bezručovo údolí
Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic
Kdy: Přístupná celoročně
Kde: Nad obcí Strupčice
Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu
Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná
Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní 
Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.


Lapidárium zaniklých obcí Vintířov
Kdy: Po celý rok
Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné 
Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.