Noc kostelů Chomutov
Kdy: pátek 28. května od 18.00 do 22.00 hodin
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Ignáce a kostel sv. Kateřiny v Chomutově
V pátek 28. Května mohou lidé navštívit vybrané památky v netradiční čas od 18 do 22 hodin. Chomutovská farnost se zapojila do celorepublikové akce Noc kostelů. V letošním roce je v rámci této události zpřístupněn farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Ignáce a kostel sv. Kateřiny. Duchovní program celé akce doprovodí sborový zpěv a žáci Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově.  

Noc kostelů Blatno
Kdy: pátek 28. května od 18.00 do 22.00 hodin
Kde: kostel sv. Michaela archanděla v Blatně
V celovečerním programu je prohlídka kompletního betlému od Josefa Šporgyho. Dále pak promítání záznamu koncertu Gatzdorfer Hofkapelle (A. Vivaldi). Akce se uskuteční pouze v případě dobrého počasí.

Noc kostelů – Červený Hrádek
Kdy: pátek 28. Května od 18.00 do 22.00 hodin
Kde: zámecká kaple sv. Jana Křtitele na zámku Červený Hrádek
V programu je komentovaná procházka historií kaple sv. Jana Křtitele, koncertní sólo pro zámecké varhany (Martin Matocha), výstava ornátů a sakrálních předmětů, Josef Pýcha „Křížová cesta“ - výstava cyklu vzácných linorytů (chodba před kaplí).


Noc kostelů Kadaň
Kdy: pátek 28. května od 19.20 do 19.30 hodin
Kde: děkanství při kostele Povýšení sv. Kříže v Kadani
Slovo historika o komendě a pak přechod přes budovu děkanství do kostela Povýšení sv. kříže.

Kdy: pátek 28. května od 18.30 do 22.10 hodin
Kde: kaple Růžencového bratrstva
Výstava grafických listů Jana Hrubého. Závěrečná modlitba od 21.45 hodin za obyvatele města.

Kdy: pátek 28. května od 18.00 hodin
Kde: kostel Povýšení sv. Kříže
V programu je krátký výklad a upozornění na nástěnná plátna s texty o zvonech, přednes Žalmu 104 a výklad motta NK 21, přednes výběru z knihy Modlitby z Archy - modlitby zvířat, koncert pěveckého sboru Mandrigal a čtení o bratru vlkovi, autor sv. František. 

Kdy: pátek 28. května od 14.00 do 18.00 hodin
Kde: kostel sv. Vavřince - Želina
Program v kostele a jeho okolí bude pro děti.

Kdy: pátek 28. května od 18.30 do 21.30 hodin
Kde: kostel Svaté Rodiny Kadaň
V programu je možnost prohlídky kostela a seznámení s historií. Přednes 104. Žalmu, rozhovor s knězem a potom přechod do kaple Růžencového bratrstva.

Noc kostelů Strupčice
Kdy: pátek 28. května od 18.00 do 20.00 hodin
Kde: kostel sv. Václava
V programu je hudební úvod, promítání dokumentárního filmu o Strupčicích, vyprávění fotografa Přemka Líbala a dveře kostela dokořán.

Eva Peti: Čmárám
Kdy: do 30. června
Kde: Galerie pod širým nebe na Studentském náměstí v Kadani
Výstava v Galerii pod širým nebem na Studentském náměstí v Kadani.
Prezentuje tvorbu Evy Peti s názvem „Čmárám“, ktreá představuje své kresby toho, co ztvárňuje nejraději. Jak sama říká, jsou to lidi, zvířata a květiny. Přijďte z jejích kreseb načerpat trochu radosti v šedi všedních dní a pozitivní energie. „Jako malá jsem chodila na výtvarku. Malování mě bavilo vždycky. Na střední škole jsem měla svůj blok a do něj malovala,“ svěřuje se autorka kreseb. Výstava potrvá do 30. června.

Krušnohoří / Erzgebirge. Umění pozdního středověku
Kdy: do 29. května
Kde: Oblastní muzeum v Chomutově
Výstava je završením Česko - německého přeshraničního projektu v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“. Na výstavě participují jako projektoví partneři Ústecký kraj, Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech a Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Výstavu doplnilo pět publikací, které se věnují zrestaurovaným uměleckým dílům z různých odborných pohledů. Výstava byla prodloužena do 29. května.

Olga
Kdy: do 31. května
Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří
V lednu uplynulo 25 let od smrti naší bývalé první dámy a zakladatelky Výboru dobré vůle Olgy Havlové a v galerii Kryt je připravena výstava věnovaná právě osobnosti této mimořádné dámy, s názvem Olga. Je však nutné dodržovat vládních nařízení, tj. rozestupy, mít nasazené roušky či respirátory a používat desinfekci. Otevřeno je od pondělí do neděle od 8.30 do 17.00 hodin.

Outdoorová hra s Florbal Miners
Kdy: do 31. května
Kde: město Jirkov a okolí
Pro všechny členy Florbal Miners Jirkov, DDM Paraplíčko Jirkov, ale i pro všechny ostatní obyvatele města Jirkova a okolí si klub Florbal Miners v době koronavirové připravili orientační outdoorovou hru, která Vás zavede do přírody, ale i jinam, prozkoumat známá i neznámá místa Jirkova a okolí. Pokud si chcete zasoutěžit o ceny, je nutné cesty absolvovat nejpozději do 31. května, ideálně pěšky nebo na kole, jelikož minimální vzdálenost mezi všemi místy okruhu je od 1 do 3,5 kilometru. Chodcům a běžcům se meze nekladou. Podrobnější informace lez najít na facebooku města Jirkova.

Industriální cyklostezka u Kadaně
Kdy: kdykoli ve volním čase
Kde: z Kadaně do Černovic
Výhledy do uhelného velkolomu, průjezd kolem elektrárny i klidná zákoutí rekultivované krajiny – takové zážitky nabízí netradiční industriální cyklostezka na Kadaňsku. Třináctikilometrová trasa z Kadaně do Černovic s perfektním povrchem a mírným převýšením je vhodná i pro rodiny s dětmi. Ukazuje přitom možnosti proměny krajiny po těžbě uhlí i zajímavá technická řešení. Ideálním startovním místem na cyklostezku značenou číslem 3115 jsou kadaňské Rooseveltovy sady se spoustou sportovních a rekreačních příležitostí. 

Na zaniklý hrad Najštejn
Kdy: po celý rok
Kde: nad údolní nádrží Jirkov
Skromné pozůstatky hradu Najštejn jsou na vysokém skalním ostrohu nad údolní nádrží Jirkov. Hrad byl pravděpodobně založen v polovině 13. století Jindřichem z Alamsdorfu, majitelem nedalekého panství Březenec. Již ve 14. století byl hrad opuštěn. Jádro tvořila nevelká oválná plošina s menší budovou. Okolo plošiny je příkop a val. K zaniklému hradu se nejlépe dostaneme z autobusové zastávky Blatno – Květnov, odkud vede polní a pak lesní cesta. Ta ale není na mapě KČT zakreslena.

Někdejší Hrádek Hausberg
Kdy: celoročně přístupné
Kde: Zámecký vrch nad Bezručovým údolím
Nepatrné náznaky terénních valů vybíhají do Bezručova údolí nad Chomutovem u Hrádečné. Bergrutsch je zastaralý pomístní název polohy. Lze usuzovat, že se jednalo o opevnění spjaté s důležitou dálkovou komunikací vedoucí z Chomutova přes Blatno do Saska. Celková podoba lokality ukazuje na středověký původ. S vazbou na dálkovou komunikaci to mohl být kontrolní bod na této cestě. Bohužel se nedochovaly žádné písemné zmínky. Do literatury lokalitu uvedl Jaroslav Pachner a navrhl ji označovat jako Hausberk II. Nebyly zde nalezeny žádné archeologické nálezy. Nejsou zde žádné pozůstatky staveb či jiných objektů. Podle terénních náznaků šlo nejspíše o nedostavěné jednodílné opevnění, které na východní straně vymezuje příkop, před nímž je val. Další mělký příkop odděluje vlastní ukončení ostrožny. Je zde také prohlubeň, vysekaná do rulové skály, dnes zpola zasypaná. Nejsnadnější přístup je z Chomutova po modré turistické značce.

Helenčiny vodopády u Svahové
Kdy: po celý rok
Kde: kousek od rozcestí u obce Svahová
Budete-li hledat na mapě Helenčiny vodopády, zaměřte se na oblast nad Jirkovem u Svahové. Krásný přírodní úkaz na potoku Lužec se nachází kousek od rozcestí. Prochází tudy také cyklostezka. Asi 20 m před dřevěným mostkem stačí sejít na vyšlapanou pěšinku, která vás tam dovede. Vodopád má zhruba 4 metry a pod ním jsou ještě menší peřeje. Na jednom z umělých přívodů z Kachního rybníka je těsně pod silnicí ze Svahové do Malého Háje umělý, přibližně 3 metry vysoký vodopád. Nejhezčí jsou Helenčiny vodopády především na podzim, nebo i v létě, kdy nabízejí příjemné osvěžení.

Eduardova skála u Malého Háje
Kdy: přístupná je celoročně
Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách
Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě je Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny. Na západě jsou jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu pak osada Lesná.

Zřícenina hradu Perštejn
Kdy: po celý rok
Kde: nad obcí Perštejn
Za kolik: zdarma
Proč přijít: Rozsáhlá zřícena hradu je ukrytá v zalesněném skalním ostrohu přibližně jeden kilometr nad obcí Perštejn na svazích Krušných hor. Hrad není odnikud vidět, z obce k němu vede modrá turistická značka. Pozůstatky hradu jsou roztroušeny na rozsáhlém území na vrcholu kopce. Hrad byl založen někdy ve druhé polovině 13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí, že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, v úvahu připadají ale také páni ze Šumburku.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci
Kdy: přístupná celoročně
Kde: v Klášterci nad Ohří
V Klášterci nad Ohří je stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město.

Zřícenina hradu Šumburk
Kdy: přístupná celoročně
Kde: nad řekou Ohře, kousek za Kláštercem nad Ohří 
Zřícenina hradu Šumburk se tyčí nad řekou Ohří kousek za Kláštercem nad Ohří, směrem k Ostrovu nad Ohří. Je dobře viditelná ze silnice Chomutov - Karlovy Vary i ze samotného Klášterce nad Ohří. Nabízí vyhlídku na Krušné i Doupovské hory. Mohutný hrad pochází z první poloviny 15. století a jméno nese podle zakladatele Viléma ze Šumburka. Z areálu lázní Evženie v Klášterci vede cesta k němu podél řeky po červené turistické značce. Cesta asi po třech kilometrech turisty dovede přes rekreační obec Kotvina k rozcestí Šumná. Odtud už vede dvoukilometrové stoupání po žluté značce ke zřícenině hradu.

Zřícenina tvrze Pětipsy
Kdy: celoročně, zámek je ale uzavřen a oplocen
Kde: na západním okraji obce Pětipsy 
Zřícenina tvrze, později přestavěné na zámek, nedaleko Nechranické přehrady je upomínkou na rod Pětipeských z Chýš a Egerberga. Chátrající stavba vodní tvrze dnes už nabízí jen obvodové zdi. Zámecký areál má nyní občanské sdružení Via Levamente, které se pokouší o jeho záchranu. Zámek je však uzavřen a oplocen s výstrahou, že se jedná o chráněnou památku a vstup je zakázán. Dvůr je však otevřen. Jeho stav je velmi špatný a patrné jsou dnes spíš pozůstatky původní tvrze. Pozůstatky tvrze leží na západním okraji obce Pětipsy. Najdete je mezi centrem obce a železniční zastávkou Doupovské dráhy.

Rozhledna Maják u Strupčic
Kdy: přístupná celoročně
Kde: nad obcí Strupčice
Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Rozhledna na svatém Vrchu
Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná
Kde: na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní 
Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov
Kdy: po celý rok
Kde: na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné 
Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.