Pohřbívání zde však bylo ukončeno bezprostředně po skončení první světové války. Prostor hřbitova byl udržován po celé období první republiky, přestože Německý Brod zaznamenával úbytek židovského obyvatelstva. Kvůli holokaustu se po druhé světové válce na hřbitov téměř zapomnělo a jeho prostor skoro šedesát let chátral. Peníze na jeho nejnutnější opravy a údržbu byly poprvé poskytnuty až v roce 2004.

Na hřbitovní ploše 25 x 25 m bylo dodnes zachováno 86 prostých náhrobních kamenů s hebrejskými nápisy. Výjimečně je uvedeno jméno, bydliště a datum úmrtí latinkou. Ke hřbitovu nevede žádná přístupová cesta.

Zpřístupnění hřbitova veřejnosti

V současné době se o hřbitov zajímá výbor pro cestovní ruch, média a kulturu města Havlíčkův Brod. Chce obnovit cestu ke hřbitovu a unikátní památku zpřístupnit veřejnosti. „V okolí hřbitova je park, který by bylo možné upravit, ovšem po dohodě s židovskou obcí," konstatoval na zasedání výboru místostarosta Vladimír Slávka.

Hřbitov se nachází severně od Havlíčkova Brodu, za novým městským hřbitovem. Kolem něho byl po skončení první světové války vystavěn dřevěný plot a uvnitř také hřbitovní domek. Samotný prostor hřbitova tvořily vysoké stromy vysázené ve tvaru kříže, mezi nimiž byla nižší a hustší výsadba.