Už v závěru loňského roku vypukly naplno práce na obnově zámeckého parku lázeňského města, a to úpravou povrchů cest. Jak uvedl kastelán zámku Vít Pávek, začalo se nejprve s odstraňováním asfaltového povrchu. „Pokračujeme s demolicí litého betonu, místy s armaturou, který někde dosahuje tloušťky až přes třicet centimetrů,“ upřesnil.

Z parku tak zmizely nepůvodní, vyasfaltované pěšiny. Nyní se intenzivně pracuje na přípravě podložních vrstev nových cest, dozdívce kamenných obrubníků a pokládce nového povrchu. Ten bude tvořit několik vrstev kameniva a recyklovaného podložního materiálu původních cest, což napomůže snadnějšímu vsakování dešťové vody.

Zámek v Telči. Ilustrační foto.
Oprava telčského zámku: omezená trasa renesančními sály, přesun kulturních akcí

„Nové podloží umožní, aby se voda při deštích samovolně přelévala mezi jednotlivými loukami parku,“ vysvětlil Vít Pávek. Doposud byla nepropustností cest voda zadržována v trávnících a způsobovala uhnívání některých zvláště choulostivých stromů. „A to zvláště s ohledem na lokalitu, kdy se park nachází pod úrovní rybníka Svět. Před dvěma lety pokácený buk u altánu je toho bohužel důkazem a není jediný,“ dodal.

Zmizely i nevzhledné lavičky 

Kromě asfaltových cest z parku také zmizely nevzhledné zabetonované lavičky. Nahradí je nové s historizujícím vzhledem. „Naštěstí se v depozitářích Národního památkového ústavu dochoval původní zahradní mobiliář hradů a zámků, u kteréhož se chceme inspirovat pro výrobu nových laviček, které s kulisou renesančních a barokních paláců či gotického opevnění dodají parku patřičné kouzlo,“ zmínil Vít Pávek.

Rekonstrukce poutního kostela v Horní Polici
Nebývalá rekonstrukce. V Horní Polici zachraňují dávnou krásu poutního místa

Pokud práce budou pokračovat podle plánu a bude-li přát počasí, projdou se první návštěvníci po nových cestách už v letošním červnu. Tím ale revitalizace zámeckého parku pravděpodobně neskončí.

„Na dalších etapách možné rekonstrukce již nyní spolupracujeme například s manželi Krejčiříkovými, kteří se historickým parkům a zahradám věnují de facto v evropském měřítku. Vše se bude realizovat s ohledem na postupnou rekonstrukci zahradního reprezentativního traktu zámku, který byl po dlouhá desetiletí veřejnosti nepřístupný z důvodu sídla Státního oblastního archivu v Třeboni, jenž se stěhuje,“ popsal kastelán Vít Pávek.

Historie parku

* Předchůdkyní třeboňského zámeckého parku byla zahrada, která vznikla na místě podmáčené louky za Petra Voka z Rožmberka koncem 16. století.
* Do podoby anglického krajinářského parku byla proměněna v roce 1804, kdy byly vysázeny velké kolekce stromů a dalších dřevin.
* Za vlády Jana Adolfa Schwarzenberga II. park obohatily exotické rostliny, květinový parter a bazének s vodotryskem. Široké veřejnosti byl park zpřístupněn až po roce 1945.

Zdroj: NPÚ