„Jsem moc rád, že jsme se dočkali zahájení realizace této dlouho a pečlivě připravované akce. Ani nevíte co to pro mě znamená, je to neuvěřitelný okamžik. Jsem rád že jste u toho,“ obrátil se starosta Jan Birke na dvě pozvané ženy, kterými byla první dáma ČR Ivana Zemanová a ministryně financí Alena Schillerová.

Milionová obnova

Zámecký kopec v Náchodě je kulturním fenoménem. Původně se jednalo o otevřený pastevecký kopec, který byl v polovině 19. století osazený ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem. Kvůli tomu jsou jižní svahy nestabilní, v některých místech se sesunuly a celý kopec je pokryt souvislým porostem.

Safari Park Dvůr Králové loni zaznamenal rekordní návštěvnost za posledních deset let a obhájil pozici nejvyhledávanějšího turistického cíle kraje. Novinkou sezony jsou otevřené výběhy gepardů, ve kterých můžou lidé pozorovat bratry Thomase a Toulouse.
Jedničkou v kraji je safari park. Kdo všechno patří do TOP10 turistických cílů?

Cílem revitalizace je propojení areálu Státního zámku Náchod s centrem města. Tím se vyřeší dlouholeté problémůy spojené se stabilitou a hydrogeologickými poměry kopce. V rámci projektu bude řešeno především statické zajištění svahu před sesuvy, hydrogeologické poměry a odvodnění kopce, obnova cestního systému a arboristická koncepce celého kopce.

Projekt je financován Ministerstvem kultury částkou 197 milionů korun. Generálním dodavatelem je litoměřická firma Gardenline a příjemcem dotace je Národní památkový ústav. Revitalizace kopce bude ukončena v roce 2022.

Jednání a příprava celého projektu nebyla podle starostových slov vůbec jednoduchá. „Stálo nás to s kolegy mnoho hodin vyjednávání a pracovních schůzek, které nás však vždy posunovaly správným směrem. Jednalo se především o dlouhodobé jednání o vzájemné směně pozemků, které se dotýkají, anebo jsou přímo situovány v prostoru plánované revitalizace,“ upřesnil Jan Birke. „Pro nás Náchoďáky je starost o naše město vždy na prvním místě, proto fakt, že se podařilo i v nelehké době takovouto náročnou a nákladnou investiční akci státu odstartovat, je pro nás dobrou zprávou. Turismus je v posledních letech na vzestupu a jsem přesvědčen, že náchodská veřejnost i návštěvníci obnovu zámeckého kopce, která je dalším významným krokem ke zkrášlení centra města, ocení.“

Kopec opět bude krášlit střed města

Historii zámeckého kopce připomněl ředitel Územní památkové správy NPÚ na Sychrově Miloš Kadlec připomenutím písničky Náchodský zámeček vršku kulatého. „Je to píseň z 18. století, kdy se do armády verbovali především chudí muži. Tu skutečnost, že zámecký kopec je vršku kulatého, ale v současnosti neuvidíte, protože jeho svahy pokrývá hustý lesopark,“ řekl Kadlec, který doufá, že do dvou, maximálně tří let se podaří dokázat, že se jedná o krásný kopec. „Jeho historickou podobu máme zachycenou na řadě dobových rytin. Už ta první z roku 1536 ukazuje, že v době pozdní gotiky kopec sloužil jako pastýřský. Tak tomu bylo i po celé 18. století, kdy byl kopec úplně holý, ale podle grafik z první poloviny 19. století se objevují zárodky úprav, za což vděčíme páteru Josefu Regnerovi,“ připomněl muže, který kopec osázel keři, stromky a květinovými záhony, vybudoval odpočívadla, altány, cesty a opatřil je lavičkami.

Odběrové místo Covid-19 v náchodské nemocnici.
Odběrová místa zkracují provoz na hodinu denně

Oživení zámeckého kopce sice v příštích dvou letech přinese obyvatelům Náchoda, ale i návštěvníkům zámku včetně zaměstnanců správy určité komplikace, ale podle Kadlece výsledek bude stát za to. „Projekt má řadu cílů. Jednak dojde ke stabilitě celého zámeckého kopce a obnovení sítě cest. Samozřejmě se nevyhneme kácení především náletových, již dnes hodně vzrostlých dřevin. Ale dojde i na výsadby včetně ovocných stromů,“ doplnil Kadlec, který věří, že až se za pár let bude hodnotit výsledek velkolepého projektu, tak bude patrné nejen vizuální, ale i fyzické propojení centra Náchoda s dominantou města. „Pevně věřím, že náchodský zámek přiláká řadu nových návštěvníků, protože je to nejen dominanta města, ale i úžasný objekt s nádhernými interiéry a zaslouží si, aby si k němu návštěvníci našli cestu.“

Jiří Řezník