Pojďte s námi na krátkou procházku a přesvědčte se! Žatec je jedním z nejstarších českých královských měst. Zakládací listinu nemá, ale významná privilegia mu potvrdil král Přemysl Otakar II. v roce 1265. Nejstarší zmínka o předním centru přemyslovského státu je ale z roku 1004 v kronice Dětmara z Merserburku.

Růžovou porazila béžová

Loni na náměstí dokončili rekonstrukci radnice. Ta stojí na místě tržnice pro prodej sukna postavené ve druhé polovině 14. století. Když byla památka se symbolickým číslem popisným 1 kompletně opravená, zbývalo rozhodnout o barvě fasády, aby radnice vypadala co nejpodobněji době svého vzniku. Vyhrála béžová, která porazila starorůžovou. To ale zdaleka není to nejzajímavější, co tady najdete. Na věži jsou ze všech čtyř světových stran hodiny, ty prosklené a osvětlené, viditelné z náměstí, jsou zrestaurované. Během cesty po dřevěném schodišti na věžní vyhlídku si můžete prohlédnout expozici vysvětlující proměny Žatce v průběhu času. V některých přízemních oknech radnice a ve vstupních dveřích jsou nové vitráže od světově proslulých manželů Jitky a Richarda Kantových. V pracovních dnech se můžete podívat i do atria radnice, kde je přes skleněné zakrytí vidět na oblohu.

Gotický dům vstal z trosek

Úsilí o zápis do seznamu UNESCO pomohlo obnovit Mederův dům, který od poloviny minulého století chátral a v osmdesátých letech se zřítil. Jde přitom o nejhodnotnější ukázku pozdně gotického obydlí. Po čtyřech letech oprav se letos na jaře středověký měšťanský dům otevřel veřejnosti. Najdete ho na náměstí 5. května a uvnitř se můžete podívat, jak zde lidé žili za první republiky. Historická památka nese název podle posledních německých majitelů, kteří dům v roce 1919 koupili.

Pojďte na pivo!

I ten, kdo zrovna dvakrát nehoví památkám, ví, že ze Žatecka pochází proslulá chmelová odrůda zvaná poloraný červeňák. V centru města, na rohu Žižkova náměstí a Horovy ulice se v domě čp. 85 nachází Muzeum pivovarnictví Žatecka, které patří Žateckému pivovaru ze skupiny Carlsberg. V minulosti objekt sloužil jako bytový dům, roky byl opuštěný a zchátralý, pivovarská společnost se ale rozhodla památku přestavět na muzeum. Kromě jeho prohlídky je možné vystoupat i na plošinu vodárenské věže do výšky 27,32 metru.

Odpočinek na hradbách

Vpravo od radnice, na náměstí Svobody 52, je další zrekonstruovaná památka, která slouží jako městská knihovna. Její oprava přinesla řadu novinek místním čtenářům, mimo jiného i bibliobox před budovou, do kterého můžou čtenáři vracet knížky po uzavření knihovny. Rekonstrukce ale rozšířila i prostory na hradbách, které nyní slouží i turistům k posezení a vyhlídce na město.

Na cestě do UNESCO pomáhá EU

Rozsáhlá rekonstrukce žateckých památek stála přes 139 milionů korun. Něco málo přes 118 milionů přispěly evropské peníze ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na oživení radnice přispěly částkou 26,6 milionu korun, Mederův dům získal podporu téměř jednadvacet milionů korun. Zachránit dům, ve kterém se dneska nachází pivovarnické muzeum, pomohlo téměř dvanáct milionů korun a podobná částka (11,6 mil.) umožnila rekonstrukci knihovny. Nejvyšší částku — 47,3 mil. Kč, získá rekonstrukce synagogy a rabínského domu v Žatci — muzeum a kulturní prostor Synagoga Žatec, které momentálně procházejí rekonstrukcí a otevřeny budou pro veřejnost v příštím roce.

Tipy pro návštěvníky
Vstupenka na věž radnice stojí 80 Kč, pro děti do 15 let 40Kč, výstup na vyhlídku je možný od pondělí do neděle (v turistické sezoně od dubna do října, mimo sezonu od pondělí do pátku) v 10, 13 a 15 hodin (případně po předchozí domluvě nebo objednávce i v jiný čas).
Prohlídka hradeb okolo knihovny je zdarma.
Mederův dům je možné prohlížet zatím jen zvenku, ale už 11. června bude oficiálně zahájena sezona a dům se otevře pro veřejnost: prozatím přes víkendy od 10 do 16 hodin.
Muzeum pivovarnictví je otevřené od středy do neděle od 12 do 17 hodin, po domluvě je možná návštěva i v jinou dobu.

Další projekty IROP v regionu

Hasičská zbrojnice Horní Žleb / dotace 5,6 mil. Kč

Hasičská zbrojnice Horní ŽlebZdroj: MMR

Kromě oprav budovy bylo přistavěno i druhé nadzemní podlaží zbrojnice dobrovolných hasičů. Zrekonstruovaný objekt odolává vlivům extrémního sucha, sněhových srážek a masivních námraz i havárií nebezpečných látek.

Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnicev Ústí nad Labem / dotace 81,9 mil. Kč

Masarykova nemocnice v Ústí nad LabemZdroj: MMR

Modernizace infrastruktury vybraných zdravotnických pracovišť Krajské zdravotní zajistila dlouhodobé udržení dostupnosti návazné péče. V rámci projektu byly pořízeny přístroje, zdravotnické potřeby, technologie a další vybavení. Nové technologie mají zajistit vyšší bezpečnost pacientů a zkvalitnění terapeutické péče.

Mateřská škola v Ploskovicích / dotace 20,1 mil. Kč

Mateřská škola v PloskovicíchZdroj: MMR

Výstavba nové budovy mateřské školy zvýšila kapacitu z původních 23 na 48 dětí (a celkově v obci na třiasedmdesát dětí). Přestěhováním z budovy zámku se vyřešilo i neuspokojivé umístění mateřské školy.

Informace o dalších projektech najdete i na webu www.regionynasbavi.cz.

IROP v Ústeckém kraji:
- 10,2 miliardy korun z fondů EU
- 750 projektů
- 81,4 km zmodernizovaných silnic II. třídy
- 88 vozidel pro veřejnou dopravu
- 12 revitalizovaných objektů památek
- 16 podpořených mateřských škol a předškolních zařízení
- a mnoho dalšího
IROP v Česku:
- 159,5 miliardy korun z fondů EU
- 12 229 projektů
Poznámka: Jedná se i o projekty, které se ještě realizují. Data k 1. 4. 2022.

Co je IROP?
IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z fondů EU. Dotace slouží ke zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel našich regionů. Jsou určené hlavně pro kraje, města, obce nebo jimi zřízené organizace, ale také neziskové organizace a další typy žadatelů. Nové výzvy z IROP se předpokládají v polovině roku 2022.

Zdroj: MMR