„Pokud by jarní kmenový stav překročil v honitbě povolenou hodnotu normovaného stavu pro daný druh zvěře, pak by se myslivci vystavili hrozbě sankcí ze strany orgánu státní správy myslivosti,“ vysvětluje Kamil Turek z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Ten údaje shromažďuje a statisticky zpracovává.

Poslední sezona byla rekordní hned u dvou druhů zvěře – u jelení a daňčí. V obou případech počty ulovených kusů překonaly hranici 30 tisíc. „Od roku 2014, ve kterém bylo odstřeleno přes 23 tisíc kusů jelení zvěře, dochází k postupnému navyšování jejího odstřelu. Loví se převážně mladá a samičí zvěř, podobně je tomu i u daňků a muflonů,“ upřesňuje Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Početní stavy vysoké zvěře v Česku přesto v posledních letech narůstají. Ještě k výraznějšímu nárůstu došlo u černé zvěře neboli divokých prasat. Odstřel ve výši 230 905 kusů představuje druhou nejvyšší hodnotu v české historii. Divočáci se tak stali druhým nejčastěji loveným druhem hned po bažantech. 

Zajíci v ohrožení

Naopak zajíci, kteří byli v sedmdesátých letech stříleni po statisících, jsou v současnosti terčem myslivců docela vzácně. Vloni jich bylo zastřelo jen 29 257, tedy méně než jelenů. Přesto se jejich počet meziročně snížil o sedm tisíc na pouhých 249 tisíc kusů. Tím se opět přiblížil kritické hranici minimálního stavu, která činí 188 tisíc kusů. 

Více otevřít lesy lidem, a tak získat mladou krev do řad myslivců. Takový cíl vyhlásil pověřený ředitel Jiří Groda, který od prosince vede státní podnik Lesy České republiky
Jak nalákat lidi do lesa? Myslivecké spolky zřejmě přijdou o pronajaté honitby

Po druhé světové válce byly některé populace zvířat u nás značně zdecimovány, do dneška tak některé z nich narostly až o stovky či tisíce procent. To se týká především spárkaté zvěře či divočáků. „Takové hustoty populací mají ohromný vliv především na stabilitu a odolnost lesů, ochuzování jejich biodiverzity, ale i biodiverzitu drobné zvěře či ekonomiku lesní nebo zemědělské výroby,“ říká Kamil Turek.