Případy planých poplachů se většinou dají ověřit, ať už je jejich motiv jakýkoli, ale případy úmyslného žhářství se těžko prokazují. „Každé volání ověřuje operační středisko v Ústí nad Labem, “ říká ředitel územního odboru v Chomutově Valter Wrobel, který dále dodává: „Vzpomínám si, že na počátku minulého roku na Ústecku nějaký člověk neoprávněně povolával jednotku k výjezdu. Tento případ byl uznán soudem jako trestný čin, ale jinak, když někdo například zapálí popelnici a volá nás k výjezdu jen k svému pobavení, je to souzeno jako přestupek.

U případů „žhářství“, na které bylo v minulosti také podezření, se těžko prokazuje jestli byly založeny úmyslně. Ze statistik vyplývá, že při založení požárů častěji selže technika, například spotřebiče, než–li člověk.“


Být dobrovolným hasičem v obci vždy znamenalo zastávat i čestnou funkci, ale o tom, že je k této činnosti potřeba i jistá dávka nadšení, jsme se přesvědčili ve Sboru dobrovolných hasičů v Jirkově, který se dělí na základní organizaci a výjezdovou jednotku a platí jej město Jirkov ze svého rozpočtu. „Je to koníček, který mě baví už od dětství. Můj táta byl také dobrovolný hasič. V Jirkově je nás ve výjezdu 25 lidí ve věku 28 až 30 let a myslím, že to děláme všichni ze zájmu jako koníčka. Jedenkrát do týdne se u nás také schází dvacet až třicet dětí podle zájmu, v kroužku mladých hasičů, který zde vedeme,“ říká hasič strojník Pavel Kolář.


V letošním roce od 11. února spadá hasičský sbor v Jirkově pod Krajské operační a informační středisko v Ústí nad Labem, a tak očekává daleko více výjezdů nežli v minulém roce. Jen od počátku roku měli osmnáct výjezdů, což je více než za celý minulý rok. „Máme na starosti obvod Jirkova a okolí a na požádání Krajského operačního střediska musíme vyjet, kam je potřeba. V minulosti jsme se s případy žhářství setkávali, a to většinou při zapalování výtahů v domech nebo při zapalování lesních porostů,“ vysvětluje Pavel Kolář.


Podle něj nelze přesně říci, zda za většinu požárů může člověk nebo technika. „Příčiny jsou stejnou mírou důsledkem selhání techniky a pochybení člověka.“


Ve Vejprtech je ve výjezdové jednotce Sboru dobrovolných hasičů 22 členů v průměrném věku 35 let. “ K činnosti nás motivuje ochrana majetku a zdraví, ale také zájem lidí v obci o to, aby zde hasičský sbor byl,“ sděluje velitel jednotky Milan Kříček, který dále hodnotí situaci v regionu: „U nás se žádný případ žhářství nevyskytl. Máme asi kolem padesáti výjezdů za rok a plané poplachy se objevily jen zřídka, stejně jdou výjezdy přes číslo 150, kde situaci ohodnotí. Většinou lidé, kteří potřebují pomoc, jsou opravdu v situaci krajní nouze.“