Bezostyšně ukradla telefon na koupališti Červený hrádek z deky patnáctiletého hocha, když se koupal v bazénu. Nešťastnému chlapci pomohli strážníci, přišli na pravidelnou kontrolu, a on jim svoje podezření oznámil.
Dívka byla ještě na koupališti, ale strážníkům do očí tvrdila, že její - úplně stejný - mobil není chlapcův, ale ze zastavárny. Dokonce v něm měla už svou simkartu. Strážník si ale pro jistotu poznamenal výrobní číslo dívčiny Nokie a jel s chlapcem pro doklady k jeho telefonu. Při porovnávání s číslem v záručním listu pak vyšlo najevo, že dívka lže. Telefon v hodnotě 2500 korun musela chlapci vrátit, a na místě dostala pokutu 1000 korun. Šťastný konec ocenila i chlapcova matka, která druhý den strážníkům děkovala.


Tento případ by měl být pro ostatní varováním, aby s sebou nenosili na koupaliště cenné předměty, a pokud to nejde jinak, aby si je nechali v úschově u pokladní.