Když kolem poledne jím procházel, najednou u něj smykem zastavil dospívající cyklista a vytrhl mu z ruky drahý mobilní telefon. Neujel však, ale jeho vrácení podmínil tím, že mu klučina musí říci, kde bydlí jeho sestra. Ten to říci pochopitelně nechtěl, protože se o ni bál. Klučina měl však štěstí, neboť kolem něj právě procházela v civilu (ten den měla volno) naše městská policistka. Jeho vyvalený výraz a slzy v očích jí nemohly uniknout. Na dotaz, co se mu stalo, se malý Jirkovák rozpovídal. Za chvilku již stála i s policejním průkazem před malým vyděračem tak, aby nemohl ujet. Ten, když zjistil, že nepochodí, vrátil mobilní telefon zpět. Naše preventiska dobře tyto situace zná, a proto raději chlapce doprovodila notný kus cesty k domovu pro případ, že by se mohl cyklista opět objevit. I když policistka měla zcela jiný plán, ani na chvilku neváhala a dlouhý čas věnovala právě malému nešťastníkovi. A to je chvályhodné a profesionální.
Vladimír Valenta, tiskový pracovník chomutovské městské policie