Odsouzení se buď na místě odvolali, nebo si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.
Předseda senátu Ondřej Peřich neodsoudil obžalované za braní rukojmí, ale pro loupež. Odůvodnil to tím, že únos Vítka byl jen prostředkem, cílem bylo získání peněz, tedy loupež. Na první pohled přijali odsouzení trest klidně. Jenom Manga nad rozsudkem kroutil hlavou.


Soudce Peřich zdůraznil, že se jednalo o učebnicový příklad trestné činnosti organizované skupiny osob.
Podle soudce Peřicha všichni odsouzení se nemuseli přímo podílet na vlastním únosu. Každý měl svoji úlohu, bez které byl k únosu nedošlo.
Hocká a Ženíšek měli dát impuls k únosu. Bez informací Hocké nebylo možné únos uskutečnit, protože věděla detaily z rodinného života a podnikání Vítka. Grus byl v centru dění a připravil podmínky pro únos.

 

Odsouzení:

 

Ladislav Grus na 14 let
Karel Ženíšek na 11 let
Štěpánka Hocká na 11 let
Jiří Uhlíř na 10 let a 10 měsíců
Martin Helásek na 10,5 roku
Jiří Šťastný na 11 let
Petr Manga na 11 let

 


Uhlíř, který byl předtím odsouzen k 5,5 letům vězení za jinou loupež, sehnal vykonavatele únosu Heláska, který se Šťastným a nakonec i s Mangou, zajistili únos a držení Vítka v žateckém bytě.


„U Gruse, Hocké a Ženíška lze v jejich chování najít motivy osobního rázu,“ uvedl Peřich. Při hodnocení úlohy všech odsouzených nejhůře dopadl Grus. Expolicistovu obhajobu označil za naivní až směšnou. Grusovi přitížilo, že se podílel také na zorganizování únosu v listopadu 2005. Tehdy se Helásek se dvěma neznámými muži pokusil omylem unést místo Vítka jeho souseda Kalaše. Grus se podílel i na pojistném podvodu a nelegálně držel množství munice do revolveru.

S despektem se soudce Peřich vyjádřil k obhajobě Mangy. Ten nastoupil do vozu, ve kterém únosci vezli uneseného Vítka, pobýval s únosci ve svém bytě, kde byl Vítek vězněn v koupelně. Ale vlastně o ničem nevěděl. Odsouzení budou muset nahradit Vítkovi část z 12 milionů výkupného, které nebyly dosud objeveny. Jde o bezmála 6 milionů korun s devítiprocentním úrokem a k tomu výdaje za soudní jednání.