„Prodejci začali své stánky postupně otevírat v pátek odpoledne. Podezření, že se uvnitř prodejních míst nachází nelegální zboží, se potvrdilo,“ uvedl Nejedlý.


Kromě 461 kusů zajištěných textilních výrobků porušujících práva k ochranným známkám, objevili celníci ze falešnou stěnou úkryt plný pirátských nahrávek.


Za stěnou byl tajný ukryt


„Celníci při kontrole jednoho stánku zjistili, že prodejní plocha neodpovídá celkovým venkovním rozměrům objektu. Při ohledání byl v zadní části tržnice nalezen vstup do prostoru důmyslného ukrytu, ve kterém bylo nalezeno 37 020 kusů obrazových a zvukových nosičů. Tento prostor byl oddělen od stánku pevnou stěnou a nebyl jeho součástí,“ popsal, jak skrýš vypadala Nejedlý.


Celníci ze stánků a skrýše odvezli celkem 37 112 kusů zvukových a obrazových nosičů. Škoda způsobená majitelům ochranných známek a autorských děl přesahuje 21 milionů korun.


Celníci i nadále zůstávají


V nepřetržitém dohledu budou celníci i nadále pokračovat, aby se přesvědčili, že nabídka trhovců bude i po čase zahrnovat pouze legální zboží a prodejní stánky zůstanou řádně označeny stanovenými identifikačními údaji.


„V žádném případě nechceme bránit v prodeji,“ upozornil Nejedlý.


Pod stálým dozorem celníků zůstává na severu Čech i tržnice KLID II v obci Dubí na Teplicku. Zdejších třicet stánků již mají celníci zkontrolovaných. Se souhlasem státního zástupce je otevřeli 20. března, po dvou týdnech nepřetržitého dohledu. Objevili zde padělky a nekolkované cigarety za 12 milionů korun. Kromě 36 800 kusů neoznačených cigaret různých značek, jejichž prodejem by stát přišel na daních o bezmála 120 tisíc korun, v nich celníci zajistili i téměř 4 600 kusů plagiátů. Jednalo se zejména o textilní výrobky, obuv, koženou galanterii a pirátské nahrávky.


Dovoz značného množství padělků, zejména z Číny, je narůstajícím problémem nejen v Čechách, ale i v ostatních státech EU. Zintenzivnění počtu kontrol souvisí i se zveřejněním závěrů Úřadu obchodního představitele USA, jenž označil Českou republiku za zemi s vysokým podílem prodeje padělaného zboží na domácím trhu.